Przeglądy budowlane Toruń Przegląd, Powiat Toruński Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.87-100 Rzezczypospolitej 4-6 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Toruń. Przeglądy roczne Toruń, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Toruń, ekspertyzy Mirosław Górka cz.makowski@powiattorunski.pl starostwo@powiattorunski.pl kujawsko-pomorskie 56 6628889

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Toruń
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Toruń
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Toruń
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Toruń
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Toruń

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Toruń
kontrole techniczne budynków Toruń

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Toruń Portal Toruń Miasto Toruń Przeglądy techniczne Toruń Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku